درباره ما

شرکت کوشاارتفاع مهرپارس

 . شرکت شرکت کوشاارتفاع مهرپارس   با  بهرگیری از فناوری روز و با در اختیار داشتن گروه حرفه ای  اجرایی آمادگی ارائه خدمات در سرا سر کشور می باشد 

دارای گواهینامه کوهپیمایی ،سنگ نوردی ، پیشرفته برف و یخ ، ایمنی و اطفاء حریق ،امداد و کمک های اولیه 

شماره ثبت شرکت : 39293

شناسه ملی شرکت :10530519141

موضوع شرکت :

1- پوشش نما با استفاده ار رنگ و مصالح نانو تکنولوژی 

2- تنظیف تمامی نماهای خارجی ساختمان ها و مراکز صنعتی با استفاده از دستگاههای پیشرفته 

3 - ایمنی و محکم کاری و پیچ رول پلاک انواع سنگ وسرامیک 

4- کار بروی توربینها و دکل های مختلف 

5- شرکت در کلیه مناقضات و مزایدات دولتی و خصوصی 

6- صادرات و وادرات برابر مقررات جاری کشور 

 

yhhghghgh

ghghghgh

camp